PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

      Na této stránce jsou uvedeny oficiální způsoby psaní rozkazů. Jednotliví GM mohou povolit i jiné formáty zápisu rozkazů. Ovšem odevzdáváním svých rozkazů v oficiální verzi si zajistíte, že vždycky budou bezesporné.

RP NOTACE

Formát tahů generovaný programem Realipolik (RP), který v současné době používají GM pro vyhodnocování partií a generovaní obrázků pro tvorbu reportů, které můžete najít na tomto webu.
Tahy ve formátu RP naleznete v programu Realpolitik v menu Windows, položka Orders nebo pod klávesovou zkratkou CTRL+D. V okně Orders jsou rozkazy všech velmocí, seřazené podle abecedy. Při kopírovaní rozkazů pro GM je potřeba zkopírovat i název velmoci.
Starší partie byli vedeni ještě v programu Diplo. Oba programy můžete nalézt ke stažení na našem webu.

STANDARDNÍ NOTACE

Mezinárodně uznávaná notace tahů, používá se zejména pro psaní tahu v partii naživo pro rychlý a jednoznačný zápis tahů.
Převod do formátu srozumetelném pro RP je velice jednoduchý. Na první řádek je potřeba připsat název velmoci v angličtině a dvojtečku (např. ENGLAND:), dále je nutné psát vždy jeden rozkaz na jeden řádek.

Zkratky
A armáda army
F flotila fleet
- útok / přesun attack / move
S podpora support
C transport convoy
H obrana / staní holding
Zkratky pro sektory viz zvláštní tabulka nebo hrací plán

Příklady
A Bud - Tri Armáda z Budapešti se přesunuje (útočí) do Terstu
A Bur H
nebo žádný povel pro danou jednotku
Armáda v Burgundsku se pouze brání
F Con - Bul (e) Flotila z Cařihradu se přesunuje (útočí) na východní pobřeží Bulharska
A Sil S A Pru - War Armáda ve Slezsku podporuje (vlastní) armádu při útoku (přesunu) z Pruska do Varšavy
A Sil S ENGLISH A Pru - War Armáda ve Slezsku podporuje anglickou armádu při útoku (přesunu) z Pruska do Varšavy
A Nap - Tun
F Ion C A Nap - Tun
Armáda z Neapole se přesunuje (útočí) do Tunisu
Flotila v Jónském moři ji transportuje

Části povelů zvýrazněné šedým písmem není nutné uvádět, ale rozhodně to není na škodu.