PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

Versailles


     Versailles se hraje na obvyklém evropském bojišti, tentokrát začínáme v roce 1929. Na mapě se kromě sedmi velkých mocností objevuje také sedm malých mocností. Mění se rozdělení území a počet zásobovacích center se zvýšil na 43. Mapa je učena pro sedm hráčů - každý hráč ovládá jednu velmoc a jednu malmoc.

     Kriteriem pro vítězství je ovládnutí 22 center jedním hráčem, tedy koalicí velmoci a malmoci jím ovládané. V případě, že se to nikomu nepodaří, partie končí remízou všech hráčů, kteří ovládají alespoň jednu mocnost (ano, stačí i malmoc), která má doposud alespoň jednu jednotku. Do výsledků se hráči zapisuje lepší výsledek z obou mocností.


Technické provedení

Terminologie:
     Mocnost - obecné označení pro hratelné státy
     Velká mocnost (zkráceně “velmoc”, z anglicky major) - označení hlavních mocností s 3-4 centry na začátku
     Malá mocnost (zkráceně "malmoc", z anglického minor) - označení vedlejších mocností s 1 centrem na začátku

Versailles v diplomatickém sboru:
     V podmínkách našeho sboru je partie evidována jako standard (partie s jednáním) nebo gunboat (partie bez vyjednávání). Rozlosování velmocí je veřejné (mimo gunboat), rozlosování malmocí je tajné (uveřejněné v posledním reportu). Z důvodu hraní v kategorii standard/gunboat platí, že Rakousko-Uhersko je považováno za Polsko, Rusko za SSSR, Británie za Anglii.

Preference:
      Preference pro velmoci se zadávají přes web, rozdělení malmocí řeší GM (zpravidla druhým kolem preferencí po rozlosování velmocí nebo losování).

Varianty:
      V programu Realpolitik je námi nejčastěji hraná varianta Versailles označována jako Versailles advance (je nutné stáhnout jako novou mapu do RP). Je možné hrát i variantu Versailles standard, ve které jsou malmoci součástí velmocí. Původní centra malmocí jsou považována za domácí centra velmocí (zajímavé zejména při budování). Hraje se pak bez malmocí, takže se ve hře neobjevuje žádná z dále popsaných vyjímek

     Další zajímavou variantou je pravidlo převzaté z Eskalace - partie začíná v zimě 1928 a na mapě nejsou žádné jednotky. První tah je tak budování nových jednotek, včetně budování jednotek malmocí. Vyjednávání probíhá již před prvním budováním nebo až po něm.

     Limit pro počet odehraných let zřejmě není potřeba. Nicméně může časem ukázat, že některé partie by mohly být “nekonečné” - podobně jako u Imperiální Diplomacie.

Pravidla pro malmoci

      Každá velmoc je ve spojenectví s malmocí - obě tyto země jsou řízeny jedním hráčem, přesto jsou to stále dvě mocnosti, které na sebe vzájemně můžou útočit, vytlačovat se, podporovat se, odřezávat podpory, případně zabírat zásobovací centra druhé mocnosti (až na výjimku ohledně domovských zásobovacích center - uvedeno dále v textu). Rozdělení malmocí je tajné, což nijak nebrání vyjednávání o tom, co malmoci provedou - hráči o nich mohou jednat libovolně, včetně prohlášení, která malmoc jim náleží. GM se nebude ke spekulacím, kdo hraje za kterou malmoc, nijak vyjadřovat.

Vyjímka: Obsazení domácích center spojence
      Speciální případ nastává v případě, že jednotky jedné mocnosti se po podzimním tahu nachází na domácím zásobovacím centru (centra z počátečního rozestavení jednotek) svého spojence a mělo by dojít k převzetí daného centra. Zde může nastat několik možností v závislosti na současném vlastníkovi daného centra. V případě, že domácí centrum patří spojenecké velmoci nedochází k jeho převzetí. V případě, že centrum patří nepříteli (mocnosti jiného hráče) dochází k osvobození, nikoliv záboru daného centra - centrum se opět stane domácím centrem spojence.
     Názorný příklad: Itálie a Československou jsou spojenci (mocnosti ovládané stejným hráčem). Italská armáda se na podzim nachází v Praze (domácím centru Českosloveska). Pokud je centrum ve vlastnictví Československa - nic se neděje, nedochází zde k “přebarvení” centra na Italské. Pokud je Praha v držení jiné mocnosti, například Polska, tak Italská armáda osvobodila Prahu a centrum se tak vrací pod vládu Československa, nikoliv do rukou Itálie. To samé platí i pokud by Československá jednotka dorazila například do Terstu, původního domacího centra Itálie - centrum nebude pod nadvádou Československa, ale zůstane/vrátí se pod správu Itálie. V takovém případě samozřejmě dojde k veřejnému odhalení aliance mezi Itálii a Československem

Vyjímka: Dvojité budování
      Speciální případ může nastat v průběhu budování, pokud mocnost osvobodí některé z domácích center svého spojence. Pokud je daná mocnost donucena k rušení, tak může zrušit i jednotku, která právě obsadila dané centrum. A pokud by tímto zrušením jednotky nastala situace, ve které může spojenec budovat, tak má možnost své budování provést ihned. Zrušení a vybudování jednotky ve stejném centru, tak proběhne v rámci jednoho budování. Oba rozkazy musí být zadány v rámci jednoho TOTu.
     Názorný příkladu: Itálie osvobodila Prahu - viz předchozí příklad. Po spočtení center Itálie bude muset rušit 1 jednotku, Českoslovesko by mohlo 1 jednotku budovat, ale nemá volné domácí centrum. Pokud se Itálie rozhodne zrušit jednotku v Praze, tak Československo již má volné centrum a může tak okamžitě budovat novou jednotku v Praze. Po podzimu stála v Praze italská jednotka, před jarem tam bude stát Československá jednotka.

Vyjímka: Okupované mocnosti
      Pro úplnost je potřeba zavést speciální stav mocnosti - okupace. Mocnost (velké i malé), která nemá žádné centrum, ale má spojence, který má alespoň jednu jednotku, je považována za okupovanou. Spojenec může později během hry osvobodit domácí centrum dané velmocí, čímž se mocnost opět vrací do hry. Mocnost tedy může být nejen aktivní (“živá”) nebo vyřazená (“mrtvá”), ale také okupovaná (bez zásobovacích center, ale s “živým” spojencem). Hráč je definitivně vyřazen ze hry, až pokud přijde o obě své mocnosti.

Vyjímka: Vyjednávaní za okupované velmoci
      Hráč, který má okupovanou velmoc (tj. velmoc nemá žádné centrum, ale zároveň má stále aktivní malmoc) může samozřejmě pokračovat ve vyjednávání. GM není povinen hlásit (a nesmí nijak komentovat hráčské spekulace), zda vyřazení některé z velmocí zároveň došlo k úplnému vyřazení některého z hráčů.

Vyjímka: Vítězství
      Hra končí vítězstvím některého z hráčů, pokud některé spojenectví velmoci a malmoci dosáhne dohromady nadpoloviční většiny počtu center, tedy 22 zásobovacích center v držení jednoho hráče.

Vyjímka: Návrh a ukončení hry remízou
      Během hry je možné podat návrh na ukončení hry remízou všech “živých” mocností. Každý hráč, který je stále ve hře, má možnost hlasovat. Pokud má hráč obě aktivní mocnosti, tak stále má jen jeden hlas resp. obě jeho mocnosti hlasují buď pro nebo proti remíze. V případě veřejného návrhu nebo hlasování je hlas malmoci evidován jako hlas velmoci (v případě, že je velmoc okupována). V případě ukončení hry remízou není důležité, zda hráč má v remíze obě nebo jen jednu z mocností.

Vyjímka: Zápis výsledků
      Každému hráči se zapisuje lepší z obou dosažených výsledků jeho velmoci a malmoci.

 • V + N = V
 • R + R = R
 • R + N = R
 • P + N = P
 • N + N = N
 • Počáteční rozestavení všech mocností:

  Polsko (P):
        F Danzig
        A Krakow
        A Warsaw

  Británie (B):
        F Edinburgh
        A Liverpool
        F London.

  Francie(F):
        F Brest
        A Marseilles
        A Paris

  Německo (G):
        A Berlin
        F Hamburg
        A Munich

  Itálie (I):
        F Naples
        A Rome
        A Trieste

  SSSR (U):
        A Kiev
        F Leningrad sc
        A Moscow
        F Sevastopol

  Turecko (T):
        F Ankara
        A Constantinople
        A Smyrna

  Československo (C):
        A Prague

  Egypt (E):
        F Egypt

  Řecko (H):
        A Athens

  Rumunsko (R):
        A Bucharest

  Španělsko (S):
        F Madrid

  Švédsko (W):
        F Sweden

  Jugoslávie (Y):
        A Beograd

  Původní pravidla:

  Pravidla pro variantu Versailles byla přeložena, doplněna a pozměněna pro potřeby diplomatického sboru. Původní pravidla je možné nálezt na stránkách hráčské komunity Play Diplomacy Online .

  Zpracoval: Shako, 10.12.2014