PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

IMPERIÁLNÍ DIPLOMACIE (Imperial Diplomacy, zkráceně Imperial)   Tato varianta zachycuje celosvětovou situaci v 19. století. Byla vytvořena pro pobavení skutečných příznivců Diplomacie a nezachycuje žádné skutečné historické události. Historická situace tvoří jen podtext na kterém je varianta postavena.

MAPA PRO REALPOLITIK PLATNÁ OD PARTIE CINDY

Pravidla
Varianta se hraje podle pravidel klasické diplomacie s následujícími změnami:

Čas zahájení
Hra začíná na jaře roku 1861. Období se dále střídají jeko ve standardní Diplomacii - tedy jaro/podzim.

Dosažení vítězství
V krátké variantě musí hráč obsadit 70 zásobovacích center na konci jakéhokoli tahu. Dlouhá varianta předpokládá obsazení 84 center. Obvykle se také dodržuje pravidlo, že hra končí na jaře roku 1901, jestliže žádný z hráčů nezískal požadovaný počet center. Pro potřeby našeho sboru jsme udělali úpravu herní doby i ukončení partie - současná verze je k dispozici na konci stránky.

Obsazení domovských zásobovacích center
Něstliže některá z mocností obsadí protivníkovo domovské zásobovací centrum, stává se toto centrum domovským centrem a mocnost zde může stavět nové jednotky. Příklad: USA obsadí Richmond. Dokud jej jiná mocností neobsadí, je považován Richmond za domovské centrum USA.

Vysvětlivky k mapě
Nepřístupné - Velká jezera, Skalnaté hory, Andy, Švýcarsko, Sahara, Himaláje). Všechna tato místa mají stejné vlastnosti jako Švýcarsko ve standardní variantě.

Souostroví - (Hawaiian Islands, Galapagos Islands, Society Islands, Bahamas, Virgin Islands, Azores, Cape Verde Islands, Falkland Islands, South George Island, Corsica, Crete, Seychelles, Maldives, Andaman Islands, Okinawa, Carolines, Marshalls, Fiji, and New Zealand). Souostroví jsou pobřežní území, kterých je možný přesun do libovolného sousedního mořského sektoru. Mohou mát obsazeny armadou nebo flotilou. Tato území samozřejmě není možné využívat jako kanály. Příklady: Flotila na Andaman Islands se může přesunout do Gulf of Manaar, Bay of Bengal, Andaman Sea nebo East Indian Ocean. Flotila v Gulf of Manaar může konvojovat armádu na Andaman Islands. Avšak flotila v Gulf of Manaar ne nemůže přesunout do Andaman Sea.

Velká souostroví - (Cuba\Haiti and Luzon\Mindanao)

Velká souostroví jsou tvořena dvěma pobřežími a spojena pozemním mostem. Armády i flotily se mohou přesunovat z jedné části do druhé. Avšak flotila se nemůže přesunout z jednoho mořského sektoru do jiného na druhé straně souostroví. Přiklady: Luzon sousedí s Luzon Strait, Philippine Sea, Bismark Sea a Mindanao. Armáda i flotila se může přesunout z Luzonu na Mindanao. Flotila se může přesunout z Luzonu do Luzon Strait. Flotila se nesmí přesunout z Bismark Sea do Luzon Strait.

Průplavy - (Constantinople)
Hráč může přesunout flotilu přímo z Černého moře do Egejského moře, musí však mít v obsazen Konstantinopol.

Pozemní mosty - (Victoria <-> Vancouver, Victoria <-> Washington, Detroit <-> Minnesota, Nova Scotia <-> Quebec, Atlanta <-> Bahamas, Bahamas <-> Cuba, Cuba <-> Haiti, Hait <-> Virgin Islands, Dublin <-> Edinburgh, Gibraltar <-> Morocco, Denmark <-> Norway, Denmark <-> Sweden, Cypress <-> Angora, Cypress <-> Syria, Singapore <-> Malaysia, Luzon <-> Mindanao, Kagoshima <-> Edo, Edo <-> Sapporo, Sakhurlin <-> Vladivostok)
Tyto pozemní mosty umožňují přesun armád bez asistence flotily mezi územími, kde je most zakreslen. Obvykle je zakreslen mezi územími, která jsou oddělena nepříliš širokým průlivem nebo jinou vodní překážkou. Mohou jej využívat armády i flotily.

Zakřivení Země - (Bering Sea, Westerlies, West Pacific, Equatorial Counter Current, South West Pacific, Antarctic Pacific)
Tato území se nacházejí na obou koncích mapy. Jedná se však jedno území a je tak dosaženo spojitosti zemského pláště. V praxi to znamená, že flotila přesunující se z Kuril Sea na území Westerlies, se může v dalším tahu přesunout na Hawaiian Islands na opačné straně mapy.

Rozestavení

Británie F London (LON)
F Edinburgh (EDI)
F Nova Scotia (NVS)
F Falkland Islands (FLK)
F Gibraltar (GB)
F Aden (ADE)
F Bombay (BOM)
F Singapore (SP)
F Hong Kong (HK)
A Dublin (DUB)
A Quebec (QBC)
A Vancouver (VNC)
A Delhi (DEL)
A Perth (PER)

Francie
A Paris (PAR)
A Marseilles (MRS)
A Grain Coast (GCS)
A Cambodia (CMB)
F Nantes (NAN)
F Corsica (CRS)
F Cayenne (CYN)
F Monrovia (MNV)
F Cochin (CCH)
F Society Islands (SCT)

Rusko
A Moscow (MOS)
A Warsaw (WRS)
A Georgia (GRG)
A Orenburg (ORN)
A Omsk (OMS)
A Irkutsk (IRK)
A Vladivostok (VLA)
A Ancorage (ANC)
F St. Petersburg[wc] (STP)
F Sevastopol (SEV)
F Port Arthur (PA)

Holandsko
F Holland (HOL)
F Cape Town (CTN)
F Ceylon (CEY)
F Sumatra (SUM)
F Java (JVA)
A Paramariso (PRM)
A Transvaal (TRN)
A Borneo (BOR)

Turecko
F Angora[nc] (ANG)
F Cypress (CYP)
F Baghdad (BAG)
A Sofia (SOF)
A Constantinople (CON)
A Cairo (CAI)

Čína
A Peking (PEK)
A Shanghai (SHA)
A Manchuria (MNC)
A Canton (CAN)
A Wuhan (WUH)
A Chungking (CHK)
A Sinkiang (SNK)

Prusko
A Berlin (BER)
A Prussia (PRS)
A Silesia (SIL)
A Ruhr (RH)

Rakousko
A Vienna (VIE)
A Venice (VEN)
A Budapest (BUD)
F Croatia (CRT)

Japonsko
A Edo (EDO)
F Sapporo (SAP)
F Kagoshima (KG)
F Okinawa (OKI)

USA
A Washington DC (WDC)
A Detroit (DET)
A Chicago (CHI)
A San Francisco (SFR)
F Oregon (ORG)
F New York (NYO)

CSA
A Richmond (RCM)
A Atlanta (ATL)
A Austin (AUS)
A New Orleans (NOL)

Mexico
A Mexico City (MXC)
F Merida (MER)
F Mazatlan (MAZ)

Brazil
F Rio De Janeiro (RDJ)
F Recife (REC)
A Brasilia (BRA)
A Oliveira (OLI)

Blablabla a doporučuje se k prohlížení mapy používat lupu :-)))

Imperiál v podání našeho sboru
Diplomatický sbor provádí úpravy Imperiálních her dvou typů.

První série úprav se týká mapového souboru pro RealPolitik. Upravujeme zdrojový soubor, aby fungovali ideálně všechny možnosti pohybu jednotek (včetně konvojů), které jsou na mapě zobrazeny. Naši aktuální verzi je možné najít v sekci "ke stažení".
V současnosti jediný nedořešený známý problém je výklad pravidla ohledně pohybu jednotek přes úžiny mezi středozemním a černým mořem.

Druhá série neustále probíhajícího úprav se týká herní délky a ukončování partií. Oproti prvně zmíněným úpravám, které se týkají zejména technických záležitosti a řešení jsou často velmi jednoznačná a definitivní, jsou tyto úpravy naopak spíš krátkodobé a dlouhodobě diskutované. Na vývoji imperiálních her je tak možnost sledovat, jaké změny probíhají v našem sboru v průběhu let a jaké názorové proudy se objevují v průběhu časů až do současnosti.

Současná pravidla pro partii Impéria:

1) Hráči jsou hodnocení podle počtu center, případně doby záníku velmoci. První vyřazený bude 13., druhý 12. atd. Vítěz je 1., další přeživší v pořadí podle aktuálního počtu center. Hráč podílející se na remíze bude mít zaznačeno 1.-X., kde x je počet hráčů v remíze.
2) Partie začíná jarem 1861 a končí nejpozději vyhodnocení budovaní 1880, tedy po 20 letech.
3) Vítězství v partii je možné dosáhnout 3 způsoby. Splnění podmínky vítězství se hodnotí vždy po budovaní.
a) V letech 1861 - 1879 se vítězem stane hráč, který bude mít alespoň 50 center a zároveň alespoň o 5 center víc než kterýkoliv jiný hráč.
b) V letech 1870 - 1879 se vítězem stane hráč, který bude mít alespoň o 12 center více než kterýkoliv jiný hráč.
c) V zimě 1880 se vítězem stane hráč, který bude mít alespoň 50 center a zároveň alespoň o 1 centrum více než kterýkoli jiný hráč.
4) Remízu v partii je možné dosahnout dvěma způsoby:
a) Pokud nikdo nesplní podmínky pro vítězství stanovené v bodě 3, bude po zimě 1880 partie ukončena remízou všech hráčů, kteří v budou mít alespoň 1 jednotku.
b) Od roku 1870 je možné hlasovat o remíze. Remízu musí v tajném hlasovaním schválit všechni hráči s aspoň jednou jednotkou.

Příklady vitězství:
rok 1869 - vítěz má 50 SC, druhá nejsilnější velmoc 45
rok 1870 - vítěz má 49 SC, druhá nejsilnější velmoc 37
rok 1880 - vítěz má 50 SC, druhá nejsilnější velmoc 49


Případ remízy:
rok 1873: hráči se shodnout na remíze, počet center se dále neřeší
rok 1880: Nejlepší hráč má 49 SC, druhá velmoc má 40 SC