PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

ESKALACEVarianta pro 2-11 hráčů
Autor: Edi Birsan

Diplomacie je nádherně vyvážená pro 7 hráčů. Co ale dělat, když se vás na hru nesešel zrovna ideální počet? Je vás míň nebo víc? Varianta „eskalace“ nabízí řešení vašeho problému a zároveň poskytuje nový herní zážitek při každém hraní.

Příprava hry:
Rozložte mapu, nedávejte na ni žádné žetony. Každý z hráčů si vybere jednu barvu a vezme si k sobě žetony této barvy. V případě, že hraje více než 7 hráčů, budete muset využít nějaké další žetony.
Určete pořadí hráčů, například první začíná majitel hry a po něm hrají ostatní hráči v abecedním pořadí.
Určete, kolik žetonů se bude rozmísťovat.

Doporučené počty:
2 hráči: 12 žetonů (17 žetonů pro rychlou výukovou hru)
3 hráči: 8 žetonů
4 hráči: 6 žetonů
5 hráčů: 5 žetonů
6 hráčů: 4 žetony
7 a více hráčů: 3 žetony

Rozmísťování jednotek (eskalace)
Začíná první hráč. Vezme jeden svůj žeton (armádu nebo flotilu) a položí ho na libovolný prázdný sektor na mapě (včetně zásobovacích center). Pokračují další hráči. Rozmísťování pokračuje, dokud všichni nemají na mapě všechny své žetony.
Takto probíhá eskalace, tedy stupňování ("vyhrocování") situace, která nakonec musí skončit válkou. První hráč má sice nejvíce možností, ale další hráči mají zase lepší přehled o situaci a mohou reagovat na již zahrané tahy.
V případě, že umísťování jednotek trvá příliš dlouho, je možné zavést časový limit, např. 30 sekund na umístění jedné jednotky.

První rok a určení domácích center Následně se odehraje jarní a podzimní tah prvního roku. Poté následuje první budování, ve kterém hráči musí určit 3 centra, která aktuálně okupují svými jednotkami. Tato centra budou pro zbytek hry považována za jejich domovská centra (tj. bude v nich možné budovat nové jednotky). Domovská zásobovací centra nemusí mít žádnou souvislost s tradičním rozložením, ani spolu nemusí sousedit.

Vítězství a další pravidla
Všechna další pravidla zůstávají v platnosti, včetně počtu center nutných k dosažení vítězství.

Vyjednávání
Vyjednávání je buď možné omezit pouze na jednání u stolu (hráči neodchází na soukromá jednání, ale všichni jsou u herního plánu a všechny nabídky se diskutují veřejně) nebo jej můžeme zrušit úplně (varianta gunship) nebo může probíhat tradičním způsobem soukromých jednání.
Pro 4 a méně hráčů je doporučeno vyjednávání u stolu.


Budování 1900 (jiná varianta eskalace)
V této variantě se začíná již budováním v roce 1900 (jakoby v nultém tahu). Průběh "eskalace" konfliktu je trošku jiný, i když neméně zajímavý.
Tato varianta je doporučena spíše pro menší počet hráčů (2-6, maximálně 8). Před hrou si každý hráč vezme o jeden žeton více než je doporučeno. Žetony se poté pokládají na mapu pouze na volná zásobovací centra (v tahu prvního hráče jsou to všechna centra, později jen ta, kde ještě není žádný žeton). Žetony označují vlastnictví zásobovacího centra, nejsou to tedy přímo jednotky jako v původní variantě. Pro eliminování výhody prvního hráče se může každý sudý žeton pokládat na mapu v opačném pořadí hráčů (tj. hráči se střídají v tomto pořadí: 1-2-3-4-4-3-2-1-1-2-3-4-4-…). Následuje první budování. Hráči budují jednotky (armády nebo flotily) ve všech svých označených centrech - až na jedno, které opustí. Které to bude, je zcela na výběru každého hráče. Buduje se najednou a tajně. Všechna centra, ve kterých je vybudováno, jsou považována za domovská centra až do konce hry (ve hře 2-6 hráčů mají tedy hráči více než 3 domovská centra). Poté začíná normální jarní tah roku 1901. Všechna ostatní pravidla zůstávají v platnosti.
Vyjednávaní je možné zařadit už před první budování, ale není to nutné. Pro hru 4 a míň hráčů je opět vhodné povolit pouze veřejná jednání u stolu.

V této variantě je mapa plnější (zejména v první části, kdy se zaplní skoro celá). Hráči mají vetší možnosti budování, což by mělo přispět ke zrychlení hry.

Základní pravidla jsou volně přeložena z anglického originálu společnosti Avalon Hill. Původní myšlenka je dále obohacena o další postřehy Ediho Birsana a herní zkušenosti z českých diplomatických poměrů.

Shako & Trohat, květen 2010