PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

STAROVĚKÉ STŘEDOMOŘÍ - Ancient Mediterranean    Tato varianta je určena pro 5 hráčů, kteří reprezentuji pět starodávných mocností, rozkládajících se na březích Středozemního moře. Podle mého názoru se jedná o jednu z povedenějších variant Diplomacie. Jedinou slabinu vidím v menším počtu hráčů, což způsobuje, že vyjednávání je, co do možností uzavřených koalic, trochu chudší. Na druhou stranu všechny státy bojují hned od začátku o stejný prostor, což dává hře rychlejší spád s větší možností ke zvratu.

PRAVIDLA

     Základní pravidla pro tuto variantu jsou stejná jako u standardní hry. Samozřejmě jsou doplněna specifickými pravidly a dodatky. To je způsobeno geografickou odlišností této varianty oproti standardní hře a jedná se zejména o definici pohybu v některých prostorech. Pro hráče, kteří jsou důkladně seznámeni se základními pravidly Diplomacie, by neměl být problém si osvojit i tato mírně upravená pravidla.

ZÁKLADNÍ POSTAVENÍ A DOMOVSKÁ CENTRA

     Na počátku hry kontroluje každá velmoc tři zásobovací centra a má ve hře tři jednotky. Všechny jednotky začínají hru v domovských zásobovacích centrech.

Řím (červená)
F Neapolis, A Roma, A Ravenna
Kartágo (modrá)
F Thapsus, A Cirta, A Carthage
Řecko (zelená)
F Sparta, A Athens, A Makedonia
Persie (černá)
F Sidon, A Antioch, A Damascus
Egypt (žlutá)
F Alexandria, A Memphis, A Thebes

     Na hracím plánu jsou domovská centra vyznačena dvojitým bodem. ostatní zásobovací centra označuje bod jednoduchý. Stejně jako v klasické variantě lze nové jednotky budovat pouze v domovských centrech.

CÍL HRY
     Vítězí hráč, který získá 18 zásobovacích center. Tím dosáhne ve Středomoří převahu a vítězí.

DATUM A TAHY
     Tahy se střídají v pořadí jaro - podzim. Oprati klasické hře, kde se začíná rokem 1901, je datum posunut na rok 1 n.l. Prvním tahem tedy je jaro 1.

HERNÍ PLÁN
     Herní plán je rozdělen celkem na 79 území, která jsou pojmenována. Jednotky se nesmějí posouvat na žádná území, která nejsou označena jménem. Jedná se zejména o území Atlantiku a některé malé ostrůvky.

OSTROVY
     Ostrovy jsou specifická území, která mohou být obsazena armádou nebo flotilou. Každý ostrov má souvislé pobřeží, na které se může flotila přesunout a které opustit na libovolném místě. Příklad: flotila se přesune v prvním tahu z Egypteského moře na Krétu a v dalším tahu se posune do Egejského moře.

POHYB PŘES ÚŽINY
     Některá území na hracím plánu jsou označena dvojitou šipkou. Mezi takto označenými prostory se mohou armády pohybovat, aniž by mosely být konvojovány. Protože tato území spolu sousedí, mohou se mezi nimi pohybovat i flotily. Užiny umožňují také pohyb z jednoho moře do druhého např. z Tyrrhenean Sea do Ausonian Sea.

BYZANTIUM
     Přestože je toto území rozděleno vodou na dvě části, nemá to na pohyby jednotek žádný vliv. Armády se zde pohybují jako na kterémkoliv jiném území a flotily mohou z tohoto prostoru na libovolné sousedící pobřeží nebo moře. Jinými slovy zde platí stejná pravidla jako u Constantinople v klasické variantě hry.

BALEARES
     Baleares jsou jediné území, které je spojeno z ostrovů a okolního moře. Jelikož je tu pevnina i moře, může být obsazeno armádou nebo flotilou. Protože se však jedná o jedno území, může zde být umístěna jen jedna jednotka. Jak již bylo řečeno, Baleares může obsadit i armáda, nesmí se sem však přesunout přímo z pevniny, neboť tyto ostrovy jsou příliš vzdáleny od pobřeží. Pro armádu tak existuje na toto území jediná cesta, a to za pomoci konvoje přes flotilu umístěnou v Berber Sea nebo Ligurian Sea. Jelikož jsou Baleares také mořským sektorem, mohou být využity ke konvojování. To znamená, že flotila umístěná na tomto území, může konvojovat armádu podle klasických pravidel pro konvojování.

ÚZEMÍ ČTYŘ MOŘÍ
     Uprostřed herního plánu je místo, ve kterém se setkávají čtyři moře v dediném společném bodě. Jsou to Ausonian Sea, Messenian Sea, Libyan Sea a Gulf of Tacape. Každý z těchto mořských sektorů sousedí se třemi ostatními právě v tomto jediném bodě a proto se flotila z jednoho moře může přemístit do kteréhokoliv ze tří ostatních. Jinak řečeno, flotila z Ausonian Sea se může přesunout i diagonálně do Libyan Sea. Jestliže se posouvají dvě flotily v diagonálním směru tak, že se jejich pohyby kříží (nikoli střetávají), mohou být oba tahy provedeny. Pokud vy však flotily pluly proti sobě a chtěly si tak vyměnit místa, tah nebude proveden.

ŘEKA NIL A KANÁL
     Řeka Nil tvoří hranici mezi územími na jejích březích, sama ale nemůže být obsazena žádnou jednotkou. Flotily se mohou pohybovat po územích, se kterými řeka sousedí. Například Sinai - Thebes, Thebes - Memphis, Memphis - Alexandrie. Egypt tak může vybudovat flotilu v kterémkoliv domovském centru. Také je zde kanál, který spojuje déltu Nilu a Reed Sea. Reed Sea nesousedí s Gulf of Pelusium ani Alexandria. Území Sinai a Thebes mají díky těmto vodním cestám jedno souvislé pobřeží. Armády se mohou přes řeku i kanál pohybovat bez omezení.

DELTA NILU
     Délta Nilu není území na hracím plánu a proto nemůže být obsazeno žádnou jednotkou. Je to místo, které určuje hranici mezi Alexandria, Thebes, Sinai a Gulf of Pelusium. Každé z těchto území sousedí s ostatními třemi. Platí zde stejná pravidla jako u "Čtyř moří", tj. je povolen pohyb odkukoli kamkoli i současný pohyb křížem (Gulf of Pelusium - Thebes, Alexandria - Sinai). Armády překračují deltu Nilu bez omezení.

KONVOJOVÁNÍ
     Zde platí normální pravidla. Flotila na pevnině (pobřeží, ostrovy, Byzantium a území v povodí Nilu) nemůže být využita ke konvojování armády. Beleares jsou považovány za mořský sektor a tedy umožňují konvojovat armádu při dodržení klasických pravidel konvojování.