PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

Jaro 1901

Anglie: A Liv-Yor, F Lon-Nth, F Edi-Nrg
Francie: A Par-Bur, A Mar-Spa, F Bre-Pic
Itálie: A Ven-Pie, A Rom-Ven, F Nap-Ion
Německo: A Ber-Kie, A Mun-Ruh, F Kie-Den
Rakousko-Uhersko: A Vie-Tri, A Bud-Gal, F Tri-Alb
Rusko: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP-Bot, F Sev-Bla
Turecko: A Con-Bul, A Smy-Con, F Ank-Bla

Všechny tyto povely jsou úspěšné, jen dvě flotily, které dostaly povel vyjet do Černého moře a dvě armády zamýšlející obsadit Halič se nemohou přesunout.

Při čtení povelů se osvědčuje umístit každou jednotku s povelem k přesunu na herním plánu tak, aby bylo zřejmé, kam se má přemístit. Hned jak je výsledek jasný, jednotka může být posunuta do své nové pozice nebo vrácena zpět.

Ústupy: žádné.


Podzim 1901

Anglie: A Yor-Nwy, F Nth C A Yor-Nwy, F Nrg-Bar
Francie: A Bur-Mar, A Spa-Por, F Pic-Bel
Itálie: A Ven H, A Pie-Mar, F Ion-Tun
Německo: A Kie-Hol, A Ruh-Bel, F Den H
Rakousko-Uhersko: A Tri H, A Bud-Ser, F Alb-Gre
Rusko: A Ukr S F Sev-Rum, A War-Gal, F Bot-Swe, F Sev-Rum
Turecko: A Bul-Ser, A Con-Bul, F Ank-Bla

S výjimkou povelů k přesunu do Belgie, Marseille a Srbska a přesunu z Cařihradu do Bulharska jsou všechny povely proveditelné.

Žádné ústupy.

Anglie staví F Edi, Francie F Mar, Německo F Kie a A Mun, Itálie F Nap, Rakousko A Vie, Rusko A StP a A Sev a Turecko staví A Smy.

Francie staví pouze jednu jednotku za Portugalsko, ale žádnou za Španělsko, kterým její armáda v jarním tahu jen prošla.


Jaro 1902

Anglie: A Nwy-StP, F Nth-Nwy, F Bar S Nwy-StP, F Edi-Nth
Francie: A Bur S F Pic-Bel, A Por-Spa, F Pic-Bel, F Mar H
Itálie: A Ven H, A Pie-Mar, F Tun-Wes, F Nap-Tyn
Německo: A Hol-Bel, A Ruh S Hol-Bel, A Mun-Bur, F Den H, F Kie-Hol
Rakousko-Uhersko: A Tri-Bud, A Vie-Bud, A Bud-Ser, F Gre H
Rusko: A Ukr S F Rum H, A Gal-Bud, A StP-Nwy, A Sev S F Rum H, F Swe S StP-Nwy, F Rum H
Turecko: A Bul-Rum, A Con-Bul, A Smy-Arm, F Bla S Bul-Rum

Pouze tyto přesuny se zdaří: Hol-Bel, Kie-Hol, Smy-Arm, Bud-Ser, Tun-Wes, Nap-Tyn, Por-Spa.

Všimněte si, že Norsko a Petrohrad mají na severu společnou hranici. Na ní se střetly dvě armády, obě s jednou podporou. Vzhledem k tomu, že obě utočí stejnou silou a pokoušejí se přesunout do prostotu obsazeného druhou jednotkou, je výsledkem patová situace.

Všimněte si také, že Švédsko a Norsko spolu na jihu hraničí pobřežím, takže flotila ve Švédsku může podporovat útok do Norska.

Podpůrný povel Bur S F Pic-Bel byl zrušen útokem německé jednotky z Mnichova.

Rakousko-uherská flotila nemůže podporovat žádné operace v Srbsku, protože flotila se nemůže přesunout do vnitrozemí, nemůže tam tedy ani poskytovat podporu.

Žádné ústupy.


Podzim 1902

Anglie: A Nwy-StP, F Bar S Nwy-StP, F Nth-Nwy, F Edi-Nth
Francie: A Bur-Bel, F Pic S Bur-Bel, A Spa S F Mar H, F Mar S A Spa H
Itálie: A Ven-Pie, A Pie-Mar, F Wes-MAt, F Tyn-GoL
Německo: A Mun S Ruh-Bur, A Bel S Ruh-Bur, A Ruh-Bur, F Den-Swe, F Hol S A Bel H
Rakousko-Uhersko: A Vie-Gal, A Tri-Bud, A Ser S Turk A Bul-Rum, F Gre H
Rusko: A StP-Nwy, F Swe S StP-Nwy, F Rum S A Sev H, A Sev S F Rum H, A Gal S F Rum H, A Ukr S A Sev H
Turecko: A Bul-Rum, A Con-Bul, A Arm-Sev, F Bla S A Bul-Rum

Proveditelné přesuny jsou: Nwy-StP, Nth-Nwy, Edi-Nth, Ruh-Bur, Bul-Rum, Con-Bul, Tri-Bud, Wes-MAt, Tyn-GoL. Ruská F Rum je rozpuštěná.

Ústupy: Rusko: StP-Mos, Francie: Bur-Gas

Anglie staví F Lon, Francie staví A Par, situace Itálie zůstává nezměněna, Německo staví F Kie, Rakousko staví A Tri, Rusko rozpouští A Gal, Turecko staví F Smy.

Přestože Rusko ztratilo dvě zásobovací centra, musí odstranit jen jednu jednotku, protože jedna byla zničena během roku.

Nezapomeňte, že zisk zásobovacího centra dovoluje vybudování jedné jednotky celkem, nikoli jedné jednotky každý rok.

Tentokrát byl výsledek střetnutí na severu rozdílný od předchozího tahu díky německému zásahu F Den-Swe, který zrušil ruskou podporu.