PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

     Původní pravidla navrhují rozdělení jednotlivých států losem. Před počátkem hry se lístečky se jmény států nebo po jedné jednotce od jednotlivých velmocí dají do krabičky a každý z hráčů si tak vytáhne svůj budoucí stát. Tato metoda ale může vést k tomu, že nikdo není s výsledkem spokojen. (A dovolit hráčům jednotlivé země mezi sebou měnit není zrovna nejlepší cestou k nápravě.) Jako alternativní způsob se nabízí volba států podle osobních preferencí hráčů.

     Každý hráč napíše na papír jména všech velmocí v pořadí od nejvytouženějšího po nejneoblíbenější. Jsou-li všichni hráči se svými seznamy hotovi, srovnají navzájem své seznamy. Státy, které se vyskytly jen jednou na prvních místech, jsou automaticky přiděleny hráčům, kteří si je přáli. Je-li na některý stát více zájemců, rozhodne los, který z nich jej dostane. Hráči, kteří stále nemají svou říši, dostanou svoji druhou volbu, pokud je ještě k mání. Tak to jde dál, dokud nejsou všechny velmoci rozděleny. Samozřejmě se může stát, že někdo i při tomto systému dostane stát, který si napsal jako poslední, ale stejně tak si jej mohl vytáhnout z klobouku (dokonce s větší pravděpodobností).

Příklad:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. hráč: A E F R G T I
2. hráč: E F T R I G A
3. hráč: T R E F G I A
4. hráč: F E R T I A G
5. hráč: E F G R A I T
6. hráč: T I A R E F G
7. hráč: E R T G F I A

     První hráč dostane automaticky Rakousko-Uhersko a čtvrtý Francii. Předpokládejme, že losem připadlo třetímu hráči Turecko a sedmému Anglie. Když nyní škrtneme již přidělené státy, vypadá volba zbývajících hráčů takto (od druhého místa):

2. 3. 4. 5. 6. 7.
2. hráč: - - R I G -
5. hráč: - G R - I -
6. hráč: I - R - - G

     Šestý hráč tedy dostane Itálii a podle své třetí volby pátý hráč Německo. Na druhého hráče tak zbývá Rusko. Tímto systémem nedostal tedy žádný z hráčů nic horšího než svoji čtvrtou volbu.